Valtioneuvoston yleisistunto 30.4.2015 VN 26/2015

Istunnon ajankohta 30.4.2015 13.00 | Paikka: Helsinki

15.9.2015 13.34 Päätösluettelo

Oikeusministeriö

Anne Hartoneva, Hallitusneuvos p.029 5150344

Valtioneuvoston asetus yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta

Jyrki Jauhiainen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150220

Valtioneuvoston asetus säätiörekisteristä

Puolustusministeriö

Tuomas Venho, Hallitussihteeri p.029 5140414

Maastavientiluvan myöntäminen Robonic Oy:lle