Valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2015 VN 27/2015

Istunnon ajankohta 7.5.2015 13.00 | Paikka: Helsinki

15.9.2015 14.45 Päätösluettelo