Valtioneuvoston yleisistunto 13.5.2015 VN 29/2015

Istunnon ajankohta 13.5.2015 12.00 | Paikka: Helsinki

15.9.2015 14.48 Päätösluettelo

Ulkoasiainministeriö

Satu Suikkari-Kleven, Lähetystöneuvos p.029 5351241

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain 36 §:n muuttamisesta

Sari Lehtiranta, Lähetystöneuvos p.029 5352139

Kehityspoliittisen toimikunnan toimikauden jatkaminen 1.9. - 31.12.2015

Sisäministeriö

Riitta Aulanko, Lainsäädäntöneuvos p.029 5488569

Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen 20 §:n kumoamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Tomi Lindholm, Neuvotteleva virkamies p.029 5342021

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta