Valtioneuvoston yleisistunto 28.5.2015 VN 32/2015

Istunnon ajankohta 28.5.2015 13.00 | Paikka: Helsinki

15.9.2015 14.57 Päätösluettelo

Valtiovarainministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Petri Ahonen, Hallitussihteeri p.029 5163192

Ympäristövakuutuslautakunnan varajäsenen vaihtaminen