Valtioneuvoston yleisistunto 4.6.2015 VN 35/2015

Istunnon ajankohta 4.6.2015 13.15 | Paikka: Helsinki

15.9.2015 14.59 Päätösluettelo

Maa- ja metsätalousministeriö