Valtioneuvoston yleisistunto 11.6.2015 VN 36/2015

Istunnon ajankohta 11.6.2015 13.00 | Paikka: Helsinki

15.9.2015 15.08 Päätösluettelo

Oikeusministeriö

Puolustusministeriö

Jari Kajavirta, Hallitusneuvos, henkilöstöjohtajana p.029 5140430

Tehtävään määrääminen puolustusasiamieskunnassa

Antti Korkala, Neuvotteleva virkamies p.029 5140435

Virkavapauden myöntäminen puolustusministeriön tutkimusjohtajalle

Valtiovarainministeriö

Helena Tarkka, Hallinto- ja kehitysjohtaja, ylijohtaja p.+35 8295530141

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 12.6.2015 - 11.6.2018

Jussi Lindgren, Vanhempi finanssisihteeri, esittelijä p.+35 8295530019

Suomen valtion edustajan määrääminen Euroopan vakausmekanismin (EVM) hallintoneuvoston jäseneksi