Valtioneuvoston yleisistunto 17.6.2015 VN 39/2015

Istunnon ajankohta 17.6.2015 09.30 | Paikka: Helsinki

15.9.2015 15.14 Päätösluettelo

Oikeusministeriö

Kaisa Tiusanen, Neuvotteleva virkamies p.029 5150454

Valtioneuvoston asetus etnisten suhteiden neuvottelukunnasta

Tuula Kivari, Kehittämispäällikkö, esittelijä p.029 5150546

Vakuutusoikeuden sivutoimisen jäsenen varajäsenen määrääminen

Työ- ja elinkeinoministeriö