Valtioneuvoston yleisistunto 9.7.2015 VN 43/2015

Istunnon ajankohta 9.7.2015 13.00 | Paikka: Helsinki

15.9.2015 15.25 Päätösluettelo

Oikeusministeriö

Heikki Liljeroos, Apulaisosastopäällikkö, hallitusneuvos p.029 5150428

Korkeimman hallinto-oikeuden määräaikaisen hallintoneuvoksen viran täyttäminen

Sosiaali- ja terveysministeriö