Tasavallan presidentin esittely 4.9.2015 TP 52/2015

Istunnon ajankohta 4.9.2015 11.00 | Paikka: Helsinki

17.9.2015 08.23 Päätösluettelo

Ulkoasiainministeriö

Oikeusministeriö

Antti Leinonen, Apulaisosastopäällikkö, Lainsäädäntöjohtaja p.029 5150264

Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) B liitteen 6 artiklan 7 §:n muutoksen hyväksyminen