Tasavallan presidentin esittely 9.10.2015 TP 61/2015

Istunnon ajankohta 9.10.2015 11.00 | Paikka: Helsinki

9.10.2015 12.15 Päätösluettelo

Ulkoasiainministeriö

Liisa Talonpoika, Osastopäällikkö p.029 5351805

Hallituksen edustajien määrääminen Pohjoismaiden neuvoston 67. istuntoon

Jyri Pekka Järviaho, Lähetystöneuvos p.029 5351449

Edustuston päälliköiden sivuakkreditointeja

Puolustusministeriö

Jari Kajavirta, Hallitusneuvos, henkilöstöjohtajana p.029 5140430

Kenraalin virkaan nimittäminen

Antti Korkala, Neuvotteleva virkamies p.029 5140435

Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Liikenne- ja viestintäministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö