Valtioneuvoston yleisistunto 7.4.2016 VN 19/2016

Istunnon ajankohta 7.4.2016 13.00 | Paikka: Helsinki

7.4.2016 15.20 Päätösluettelo

Oikeusministeriö

Mika Appelsin, Neuvotteleva virkamies p.029 5150141

Viran täyttäminen

Sisäministeriö

Elina Rydman, Neuvotteleva virkamies, esittelijä p.029 5488586

Hallituksen esitys eduskunnalle henkilökorttilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Tuuli Tuunanen, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5488658

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Tomi Lindholm, Neuvotteleva virkamies p.029 5342021

Savon Jakelu Oy:n postitoimilupapäätöksen korjaaminen

Työ- ja elinkeinoministeriö

Riikka Aaltonen, Kaivosylitarkastaja, esittelijä p.+35 8295064216

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaivoslain muuttamisesta

Ympäristöministeriö

Mirkka Saarela, Hallitussihteeri, esittelijä p.+35 8295250365

Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta

Charlotta von Troil, Hallitussihteeri p.+35 8295250364

Pariisin sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen