Valtioneuvoston yleisistunto 7.7.2016 VN 46/2016

Istunnon ajankohta 7.7.2016 13.00 | Paikka: Helsinki

7.7.2016 13.33 Päätösluettelo

Puolustusministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Tomi Lindholm, Neuvotteleva virkamies p.029 5342021

Valtioneuvoston asetus radiolaitteiden vaatimustenmukaisuudesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Kari Paaso, Johtaja p.029 5163340

Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista