Valtioneuvoston yleisistunto 1.9.2016 VN 55/2016

Istunnon ajankohta 1.9.2016 13.00 | Paikka: Helsinki

1.9.2016 14.14 Päätösluettelo

Ulkoasiainministeriö

Jyri Järviaho, Lähetystöneuvos p.029 5351449

Ulkoasiainministeriön protokollapäällikön tehtävään määrääminen

Puolustusministeriö

Petri Laurila, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5140437

Puolustusministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esitelijäksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Immo Aakkula, Hallitusneuvos p.+35 8295330354

Jäsenen määrääminen tutkimus- ja innovaationeuvostoon

Maa- ja metsätalousministeriö

Pirjo Tomperi, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162234

Hallituksen esitys eduskunnalle taimiaineistolain muuttamisesta

Sami Niemi, Neuvotteleva virkamies p.029 5162391

Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriö

Erja Werdi, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295250312

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta