Valtioneuvoston yleisistunto 15.9.2016 VN 58/2016

Istunnon ajankohta 15.9.2016 13.00 | Paikka: Helsinki

15.9.2016 14.02 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Arno Liukko, Hallitusneuvos p.+35 8295160175

Valtioneuvoston jäsenen vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Valtiovarainministeriö

Hannu Mäkinen, Osastopäällikkö, budjettipäällikkö p.+35 8295530330

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017

Juha Sarkio, Osastopäällikkö, valtion työmarkkinajohtaja p.029 5530031

Valtion virkaehtosopimuksen hyväksyminen

Kirsi Kuuttiniemi, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530207

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Annika Juurikko, Hallitussihteeri p.029 5163242

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta