Valtioneuvoston yleisistunto 20.10.2016 VN 65/2016

Istunnon ajankohta 20.10.2016 13.00 | Paikka: Helsinki

20.10.2016 15.12 Päätösluettelo

Maa- ja metsätalousministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Liisa Katajamäki, Hallitusneuvos p.029 5163329

Hallituksen esitys eduskunnalle kuntalain 150 §:n muuttamisesta

Liisa Perttula, Hallitusneuvos p.029 5163521

Sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen

Ympäristöministeriö

Kirsi Martinkauppi, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295250177

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta