Valtioneuvoston yleisistunto 3.11.2016 VN 68/2016

Istunnon ajankohta 3.11.2016 13.00 | Paikka: Helsinki

3.11.2016 13.54 Päätösluettelo

Ulkoasiainministeriö

Oikeusministeriö

Tuula Kivari, Kehittämispäällikkö, esittelijä p.029 5150546

Sivutoimisten asiantuntijajäsenten määrääminen Turun hallinto-oikeuteen

Puolustusministeriö

Tuomas Venho, Hallitussihteeri p.029 5140414

Vientiluvan myöntäminen Sako Oy:lle Yhdysvaltoihin

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö