Tasavallan presidentin esittely 11.11.2016 TP 70/2016

Istunnon ajankohta 11.11.2016 11.00 | Paikka: Helsinki

11.11.2016 12.00 Päätösluettelo

Oikeusministeriö

Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334

1. Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för den offentliga sektorn 2. Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare 3. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete 4. Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av arbetstidslagen 5. Landskapslag om ändring av 30 och 41 § tjänstemannalagen för landskapet Åland 6. Landskapslag om ändring av 40 § grundskolelagen för landskapet Åland 7. Landskapslag om ändring av 4 § landskapslagen om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård 8. Landskapslag om ändring av 22 § landskapslagen om studiestöd 9. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd 10. Landskapslag om ändring av 4 och 10 § landskapslagen om energideklaration för byggnader

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavien kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: 1) Hallituksen esitys eduskunnalle veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 166/2016 vp) 2) Hallituksen esitys eduskunnalle Pariisin sopimuksen hyväksymisestä ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 200/2016 vp) 3) Hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi Turkmenistanin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 202/2016 vp)

Eva Tams, Neuvotteleva virkamies p.029 5150556

Armonanomusten ratkaiseminen *

Armonanomusten hylkääminen *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.