Valtioneuvoston yleisistunto 17.11.2016 VN 72/2016

Istunnon ajankohta 17.11.2016 13.00 | Paikka: Helsinki

17.11.2016 13.59 Päätösluettelo

Ulkoasiainministeriö

Pirjo Tulokas, Henkilöstöjohtaja p.029 5351413

Ulkoasiainministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään valtuutus

Puolustusministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Mikko Paunio, Lääkintöneuvos p.029 5163312

Valtion kokonaan omistaman osakeyhtiön perustaminen

Pekka Humalto, Neuvotteleva virkamies p.029 5163193

Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusmaksujen maksuprosenteista vuonna 2017

Arita Kaario, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5163522

Sosiaali- ja terveysministeriön lääkintöneuvoksen viran täyttäminen

Marjo Puputti, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5163524

Sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen