Valtioneuvoston yleisistunto 18.11.2016 VN 73/2016

Istunnon ajankohta 18.11.2016 10.45 | Paikka: Helsinki

18.11.2016 11.31 Päätösluettelo

Valtiovarainministeriö

Hannu Mäkinen, Osastopäällikkö, budjettipäällikkö p.+35 8295530330

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2017 talousarvioesityksen (HE 134/2016 vp) täydentämisestä

Auli Valli-Lintu, Hallitusneuvos p.+35 8295530079

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain muuttamisesta