Valtioneuvoston yleisistunto 2.3.2017 VN 13/2017

Istunnon ajankohta 2.3.2017 13.00 | Paikka: Helsinki

2.3.2017 13.33 Päätösluettelo