Valtioneuvoston yleisistunto 9.3.2017 VN 14/2017

Istunnon ajankohta 9.3.2017 13.00 | Paikka: Helsinki

9.3.2017 13.54 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Arno Liukko, Hallitusneuvos p.+35 8295160175

Valtioneuvoston jäsenen vuosilomaan rinnastettava vapaa

Sisäministeriö

Esko Koskinen, Pelastusylijohtaja, osastopäällikkö p.029 5418840

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastustoimen järjestämisestä

Puolustusministeriö

Aila Helenius, Neuvotteleva virkamies p.029 5140432

Sotilasedustajan ja apulaissotilasedustajien vaihdoksia

Petri Laurila, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5140437

Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Riikka Pitkänen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5140421

Vientiluvan myöntäminen Image Soft Oy:lle Vietnamiin

Vientiluvan myöntäminen Sako Oy:lle Intiaan

Valtiovarainministeriö

Salla Kalsi, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530422

Valtiovarainministeriön finanssineuvoksen viran täyttäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Mirja Vihma, Opetusneuvos p.+35 8295330326

Akateemikon arvonimen myöntäminen kolmelle suomalaiselle tieteenharjoittajalle *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.

Sosiaali- ja terveysministeriö

Liisa Katajamäki, Hallitusneuvos p.029 5163329

Valtioneuvoston asetus tartuntataudeista

Ympäristöministeriö

Meri Pensamo, Hallitussihteeri p.+35 8295250055

Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennnusasetuksen muuttamisesta