Valtioneuvoston yleisistunto 2.11.2017 VN 68/2017

Istunnon ajankohta 2.11.2017 13.00 | Paikka: Helsinki

2.11.2017 13.53 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Paula Lehtomäki, Valtiosihteeri p.+35 829516001

Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen Itämeren alueen strategiasta

Sanna Helopuro, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295160170

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Puolustusministeriö

Aila Helenius, Neuvotteleva virkamies p.029 5140432

Kenttäpiispan viran täyttäminen puolustusvoimissa

Apulaissotilasedustajan vaihdos

Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos *

Vesa Valtonen, Vanhempi osastoesiupseeri p.029 5140700

Valtioneuvoston periaatepäätös yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.

Valtiovarainministeriö

Anna Hyvärinen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530405

Hakemus ja ilmoitus Alho Oskari Haapiaisen jäämistöstä

Työ- ja elinkeinoministeriö

Anne Rothovius, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295063532

Parlamentaarisen työryhmän kokoonpanon muutos