Valtioneuvoston yleisistunto 9.11.2017 VN 70/2017

Istunnon ajankohta 9.11.2017 13.00 | Paikka: Helsinki

9.11.2017 14.07 Päätösluettelo

Sisäministeriö

Heidi Sulander, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5488329

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sisäasioiden rahastoista annetun lain muuttamisesta

Valtiovarainministeriö

Salla Kalsi, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530422

Väestörekisterikeskuksen ylijohtajan viran täyttäminen

Maa- ja metsätalousministeriö

Leena Arpiainen, Neuvotteleva virkamies p.029 5162238

Metsähallituksen voiton tuloutuksen maksurytmin muutos