Valtioneuvoston yleisistunto 16.11.2017 VN 71/2017

Istunnon ajankohta 16.11.2017 13.00 | Paikka: Helsinki

16.11.2017 13.41 Päätösluettelo

Sisäministeriö

Heidi Aliranta, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5488367

Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta

Puolustusministeriö

Jari Kajavirta, Hallitusneuvos, henkilöstöjohtajana p.029 5140430

Tehtävään määrääminen puolustusasiamieskunnassa

Petri Laurila, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5140437

Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Maa- ja metsätalousministeriö