Valtioneuvoston yleisistunto 23.11.2017 VN 73/2017

Istunnon ajankohta 23.11.2017 13.00 | Paikka: Helsinki

23.11.2017 13.38 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Kaisa-Juulia Raita, Hallitussihteeri p.+35 8295160911

Valtioneuvoston kanslian kahden finanssineuvoksen viran täyttäminen

Anna Leppäkoski, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295160418

Valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Puolustusministeriö

Tuomas Venho, Hallitussihteeri p.029 5140414

Maastavientiluvan myöntäminen Nammo Lapua Oy:lle Yhdysvaltoihin

Petri Laurila, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5140437

Puolustusministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Milla Mustamäki, Hallitussihteeri p.029 5163457

Liikennevahinkolautakunnan asettaminen toimikaudeksi 1.1.2018 – 31.12.2020