Valtioneuvoston yleisistunto 14.12.2017 VN 78/2017

Istunnon ajankohta 14.12.2017 13.00 | Paikka: Helsinki

14.12.2017 14.37 Päätösluettelo

Oikeusministeriö

Corinna Tammenmaa, Kieliasiainneuvos p.029 5150181

Hallituksen kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2017

Johanna Nyberg, Hallitussihteeri p.029 5150068

Tietosuojalautakunnan asettaminen kolmivuotiskaudeksi 2018-2020

Puolustusministeriö

Petri Laurila, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5140437

Puolustusministeriön osastoesiupseerin viran täyttäminen

Liikenne- ja viestintäministeriö

Ympäristöministeriö

Ari Saarinen, Ympäristöneuvos p.+35 8295250257

Valtioneuvoston asetus raskaiden aseiden ja räjäytysten melutasoista

Timo Turunen, Ympäristöneuvos p.+35 8295250303

Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista