Valtioneuvoston yleisistunto 19.12.2017 VN 80/2017

Istunnon ajankohta 19.12.2017 15.30 | Paikka: Helsinki

19.12.2017 16.56 Päätösluettelo

Oikeusministeriö

Maarit Leppänen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150276

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

Puolustusministeriö

Jouko Tuloisela, Hallitusneuvos p.029 5140412

Puolustusvoimien romumateriaalin myynti

Kati Virtanen, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5140431

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen hallituksen jäsenten asettaminen

Valtiovarainministeriö

Sami Kouki, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530129

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2018

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö