Valtioneuvoston yleisistunto 28.12.2017 VN 84/2017

Istunnon ajankohta 28.12.2017 13.40 | Paikka: Helsinki

28.12.2017 14.58 Päätösluettelo

Valtiovarainministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Ympäristöministeriö