Valtioneuvoston yleisistunto 4.1.2018 VN 1/2018

Istunnon ajankohta 4.1.2018 13.00 | Paikka: Helsinki

4.1.2018 13.33 Päätösluettelo

Valtiovarainministeriö

Asta Niskanen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530301

Yhtiön oman pääoman korotus