Valtioneuvoston yleisistunto 25.1.2018 VN 5/2018

Istunnon ajankohta 25.1.2018 13.00 | Paikka: Helsinki

25.1.2018 14.53 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Merja Saaritsa-Lantta, Hallinnollinen notaari p.+35 8295160270

Valtioneuvoston jäsenen vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Oikeusministeriö

Arto Kujala, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.029 5150408

Valtakunnansyyttäjän irtisanominen

Lena Andersson, Apulaisosastopäällikkö, lainsäädäntöjohtaja p.029 5150244

Oikeusministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Sinikka Vahvaselkä, Hallitussihteeri p.029 5150034

Oikeusministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen

Tuula Pääkkönen, Kehittämispäällikkö, esittelijä p.029 5150082

1) Työtuomioistuimen presidentin viran (D 19) täyttäminen

Puolustusministeriö

Hanna Nordström, Hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtajana p.029 5140600

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Aila Helenius, Neuvotteleva virkamies p.029 5140432

Kenraalin ja amiraalin virkaan nimittämisiä ja tehtävään määräämisiä

Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.

Valtiovarainministeriö

Salla Kalsi, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530422

Valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Anna Hyvärinen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530405

Hakemukset Pirjo Irmeli Mattilan jäämistöstä

Sosiaali- ja terveysministeriö