Valtioneuvoston yleisistunto 8.2.2018 VN 9/2018

Istunnon ajankohta 8.2.2018 13.00 | Paikka: Helsinki

8.2.2018 13.50 Päätösluettelo

Ulkoministeriö

Ilkka-Pekka Similä, Osastopäällikkö p.029 5350257

Neuvottelukunnan asettaminen

Oikeusministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Rami Sampalahti, Vanhempi hallitussihteeri p.+35 8295330190

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta