Valtioneuvoston yleisistunto 28.3.2018 VN 21/2018

Istunnon ajankohta 28.3.2018 13.00 | Paikka: Helsinki

28.3.2018 13.36 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Merja Saaritsa-Lantta, Hallinnollinen notaari p.+35 8295160270

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Oikeusministeriö

Tuula Pääkkönen, Kehittämispäällikkö, esittelijä p.029 5150082

Asiantuntijajäsenten määrääminen markkinaoikeuteen

Sisäministeriö

Ari-Pekka Koivisto, Rajavartiolaitoksen esikunnan oikeudellisen osaston osastopäällikkö, hallitusneuvos p.029 5421601

Rajavartiolaitoksen esikunnan oikeudellisen osaston lainsäädäntöneuvoksen (vaativuusluokka 27,5) määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen ja tehtävään määrääminen

Kukka Krüger, Johtava asiantuntija, esittelijä p.029 5488270

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Valtiovarainministeriö

Suvi Anttila, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530201

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kirsi Kangaspunta, Suunnittelupäällikkö p.+35 8295330136

Opetushallituksen johtokunnan kokoonpanon muuttaminen 30.9.2019 päättyväksi toimikaudeksi

Maa- ja metsätalousministeriö

Harri Kukka, Neuvotteleva virkamies p.029 5162377

Valtioneuvoston asetus kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Ympäristöministeriö