Valtioneuvoston yleisistunto 27.6.2018 VN 41/2018

Istunnon ajankohta 27.6.2018 11.00 | Paikka: Helsinki

28.6.2018 11.11 Päätösluettelo

Ulkoministeriö

Puolustusministeriö

Antti Korkala, Neuvotteleva virkamies p.029 5140435

Virkavapauden myöntäminen puolustusministeriön osastopäällikölle

Valtiovarainministeriö

Mikko Spolander, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.+35 8295530006

Valtioneuvoston asetus tuottavuuslautakunnasta

Karri Safo, Neuvotteleva virkamies p.029 5530223

Valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Liikenne- ja viestintäministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Heidi Nummela, Henkilöstö-ja hallintojohtaja p.+35 8295047988

Työ- ja elinkeinoministeriön valtakunnansovittelijan viran täyttäminen

Elli Nieminen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295048247

Valtioneuvoston asetus työsopimuslaissa säädetyn seuraamusmaksun euromäärien tarkistamisesta

Ympäristöministeriö

Jaana Junnila, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295250107

Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta

Heidi Sederholm, Henkilöstöpäällikkö p.+35 8295250113

Ympäristöministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran (VT14) täyttäminen