Valtioneuvoston yleisistunto 13.7.2018 VN 44/2018

Istunnon ajankohta 13.7.2018 10.30 | Paikka: Helsinki

13.7.2018 11.49 Päätösluettelo

Sisäministeriö

Ilkka Laitinen, Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö, kenraalimajuri p.029 5412002

Valtioneuvoston päätös rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille

Tuija Saari, Johtava asiantuntija, esittelijä p.029 5488566

Sisäministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Valtiovarainministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Arita Kaario, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5163522

Sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen