Valtioneuvoston yleisistunto 6.9.2018 VN 52/2018

Istunnon ajankohta 6.9.2018 13.00 | Paikka: Helsinki

6.9.2018 13.43 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Merja Saaritsa-Lantta, Hallinnollinen notaari p.+35 8295160270

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Puolustusministeriö

Jouko Tuloisela, Hallitusneuvos p.029 5140412

Puolustusvoimien irtaimen omaisuuden myynti

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kirsi Kangaspunta, Suunnittelupäällikkö p.+35 8295330136

Arviointineuvoston nimittäminen toimikaudeksi 7.9.2018 - 31.5.2022

Satu Paasilehto, Hallitusneuvos p.+35 8295330240

Vähemmistökielisen sanomalehdistön tuki vuonna 2018

Rami Sampalahti, Vanhempi hallitussihteeri p.+35 8295330190

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta