Valtioneuvoston yleisistunto 4.10.2018 VN 58/2018

Istunnon ajankohta 4.10.2018 13.00 | Paikka: Helsinki

4.10.2018 13.37 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Kari Peltonen, Hallitusneuvos p.+35 8295160288

Virkavapauden myöntäminen valtioneuvoston kanslian finanssineuvokselle

Valtiovarainministeriö

Marketta Henriksson, Finanssineuvos p.+35 8295530441

Vuoden 2019 alustava talousarviosuunnitelma

Markus Teräväinen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530719

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain liitteen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Heidi Nummela, Henkilöstö-ja hallintojohtaja p.+35 8295047988

Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttaja-asioiden vastuualueen ylijohtajan viran täyttäminen