Valtioneuvoston yleisistunto 18.10.2018 VN 62/2018

Istunnon ajankohta 18.10.2018 13.00 | Paikka: Helsinki

18.10.2018 13.50 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Elina Normo, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295160010

Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille

Sisäministeriö

Puolustusministeriö

Aila Helenius, Neuvotteleva virkamies p.029 5140432

Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kirsi Kaunisharju, Kulttuuriasiainneuvos p.+35 8295330144

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta