Valtioneuvoston yleisistunto 10.1.2019 VN 1/2019

Istunnon ajankohta 10.1.2019 13.00 | Paikka: Helsinki

10.1.2019 13.34 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Anna Leppäkoski, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295160418

Virkavapauden myöntäminen valtioneuvoston kanslian arviointineuvokselle

Merja Saaritsa-Lantta, Hallinnollinen notaari p.+35 8295160270

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Puolustusministeriö

Minnamaria Nurminen, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5140602

Valtioneuvoston asetus maanpuolustuksen tieteellisestä neuvottelukunnasta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Aino Still, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5342041

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta