Valtioneuvoston yleisistunto 31.1.2019 VN 6/2019

Istunnon ajankohta 31.1.2019 13.00 | Paikka: Helsinki

31.1.2019 13.35 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Ympäristöministeriö