Valtioneuvoston yleisistunto 28.2.2019 VN 14/2019

Istunnon ajankohta 28.2.2019 13.00 | Paikka: Helsinki

28.2.2019 13.59 Päätösluettelo

Oikeusministeriö

Maaria Rubanin, Hallitusneuvos p.029 5150140

Valtioneuvoston asetus taloudenhallinnan neuvottelukunnasta

Taru Ritari, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150306

Lapsiasiavaltuutetun viran täyttäminen

Puolustusministeriö

Jouko Tuloisela, Hallitusneuvos p.029 5140412

Puolustusvoimien irtaimen omaisuuden myynti

Antti Korkala, Neuvotteleva virkamies p.029 5140435

Puolustusministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Työ- ja elinkeinoministeriö