Valtioneuvoston yleisistunto 6.2.2019 VN 7/2019

Istunnon ajankohta 6.2.2019 09.30 | Paikka: Helsinki

6.2.2019 09.49 Päätösluettelo

Oikeusministeriö