Valtioneuvoston yleisistunto 21.3.2019 VN 18/2019

Istunnon ajankohta 21.3.2019 13.00 | Paikka: Helsinki

21.3.2019 13.42 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Sanna Helopuro, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295160170

Lainsäädännön arviointineuvoston asettaminen toimikaudeksi 15.4.2019 - 14.4.2022

Puolustusministeriö

Tarja Jaakkola, Hallitusneuvos p.029 5140410

Vientiluvan myöntäminen Nammo Lapua Oy:lle Yhdysvaltoihin

Valtiovarainministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Inkalotta Nuotio-Osazee, Hallitussihteeri p.+35 8295047051

Valtiontakuurahaston vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen