Valtioneuvoston yleisistunto 4.4.2019 VN 21/2019

Istunnon ajankohta 4.4.2019 13.00 | Paikka: Helsinki

4.4.2019 13.39 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Merja Saaritsa-Lantta, Hallinnollinen notaari p.+35 8295160270

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Oikeusministeriö

Anu Koivuluoma, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150228

Tuomioistuinviraston johtokunnan asettaminen viisivuotiskaudeksi 4.4.2019 – 3.4.2024

Valtiovarainministeriö

Hannu Mäkinen, Osastopäällikkö, budjettipäällikkö p.+35 8295530330

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2020-2023