Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2014/160

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2015 13.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vaalilain muuttamisesta (HE 290/2014 vp; EV 327/2014 vp)

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Arto Jääskeläinen, Vaalijohtaja p.029 5150128
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain vaalilain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2015
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen