Määrärahan jako TEM/2015/79

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2015 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Myöntämisvaltuuden alueellinen jako vuonna 2015 valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain mukaisiin avustuksiin äkillisten rakennemuutosten alueilla, momentti 32.30.45 (yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen)

Ministeri
Lauri Ihalainen
Esittelijä
Sirpa Hautala, Ylitarkastaja, esittelijä p.+35 8295063684
Asia
Valtion vuoden 2015 talousarvion momentilla 32.30.45 on valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) mukaisiin avustuksiin käytettävissä myöntämisvaltuutta yhteensä 21 678 000 euroa. Valtuudesta 3 000 000 euroa on momentin perustelujen mukaan tarkoitus käyttää äkillisten rakennemuutosten alueilla ja toimialoilla. Vuoden 2015 lisätalousarviossa momentille myönnettiin 20 000 000 euron lisävaltuus käytettäväksi elinkeinorakenteen ennakoivaan uudistamiseen sekä rakennemuutosten hallintaan. Momentilla on lisäksi käytettävissä vuodelta 2014 vuodelle 2015 siirtynyttä jakamatta olevaa äkillisten rakennemuutosten alueille ja toimialoille tarkoitettua valtuutta 6 474 876 euroa. Päätöksellä jaetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille (ELY -keskuksille) momentin 32.30.45 vuoden 2015 valtuudesta yhteensä 20 000 000 euroa käytettäväksi äkillisten rakennemuutosten alueilla. Jaettava valtuus sisältää valtion vuoden 2015 talousarvion mukaisen 3 000 000 euron valtuuden, vuoden 2015 lisätalousarvion mukaisesta 20 000 000 euron valtuudesta 10 600 000 euroa sekä vuodelta 2014 vuodelle 2015 siirtyneestä valtuudesta 6 400 000 euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö oikeutetaan päättämään momentin 32.30.45 vuoden 2015 jakamattoman 18 152 876 euron valtuuden käytöstä. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö oikeutetaan tarvittaessa tekemään muutoksia päätösehdotuksen mukaisiin ELY –keskuskohtaisiin valtuuksiin.
Esitys
Valtioneuvosto tekee päätöksen valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain mukaisiin avustuksiin käytettävissä olevan myöntämisvaltuuden alueellisesta jaosta vuonna 2015 äkillisten rakennemuutosten alueille ja oikeuttaa työ- ja elinkeinoministeriön päättämään momentin 32.30.45 vuoden 2015 jakamattoman 18 152 876 euron valtuuden käytöstä sekä tarvittaessa tekemään muutoksia päätösehdotuksen mukaisiin ELY-keskuskohtaisiin valtuuksiin (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Vastaa talousarvion momentin 32.30.45 suunniteltua käyttöä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen