Valtioneuvoston esittelijäksi määrääminen STM/2015/59

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2015 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriön lakimiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Ministeri
Erkki Tuomioja
Esittelijä
Arita Kaario, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5163522
Asia
Oikeustieteen maisteri Merituuli Mähkä on työskennellyt sosiaali- ja terveysministeriössä sosiaali- ja terveyspalveluosastolla määräaikaiseissa virkasuhteissa suunnittelijana ajalla 1.3.2013 - 31.12.2013 ja 24.2.2014 - 31.8.2014 sekä lakimiehenä 1.9.2014 alkaen. Hänen tehtäviinsä kuuluu terveyspalvelujärjestelmää, erityisesti lääkkeitä ja terveydenhuollon laitteita koskeva säädösvalmistelu. Tehtävät edellyttävät esittelyä valtioneuvoston yleisistunnossa. Merituuli Mähkä on oikeustieteen maisteri, joten hänellä on valtioneuvoston ohjesäännön 34 §:n edellyttämä korkeakoulututkinto. Hänellä on myös koulutukseen ja nykyiseen työkokemukseen perustuvat perustiedot hallinto- ja valtiosääntöoikeudesta sekä valtioneuvoston päätöksentekojärjestelmästä. Hän on suorittanut valtioneuvoston esittelijän kurssin toukokuussa 2014.
Esitys
Valtioneuvosto määrää lakimies Merituuli Mähkän valtioneuvoston esittelijäksi
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen