Viran täyttäminen OM/2015/58

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.5.2015 13.00

Oikeusministeriö

1) Helsingin käräjäoikeuden laamannin viran (D 21) täyttäminen 2) Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ylituomarin viran (D 19) täyttäminen 3) Etelä-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kolmen hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 5) Itä-Suomen hovioikeuden neljän hovioikeudenneuvoksen (T 12) täyttäminen 6) Helsingin hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen (T 12) täyttäminen 7) Keski-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Heikki Liljeroos, Apulaisosastopäällikkö, hallitusneuvos p.029 5150428
Asia
Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi laamanni Erkki Tuomas Nurmi Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi määräaikainen kansliapäällikkö, hallinto-oikeustuomari Ann-Mari Marjukka Pitkäranta Virkaan 3) esitetään nimitettäväksi määräaikainen kansainvälinen rikostuomari, hovioikeudenneuvos Timo Pekka Vilhelm Vuojolahti Virkoihin 4) esitetään nimitettäviksi hallinto-oikeustuomari Irmeli Tuulia Rautaharkko, hallinto-oikeustuomari Minna Kristiina Koskinen ja hallinto-oikeustuomari Elina Marjatta Tanskanen Virkoihin 5) esitetään nimitettäviksi kihlakunnansyyttäjä Tero Tapio Vauhkonen, käräjätuomari Tiina Maria Kiviranta, määräaikainen hovioikeudenneuvos, viskaali Janne Markus Arvela ja määräaikainen käräjätuomari, viskaali Minna Kristiina Huttunen Virkoihin 6) esitetään nimitettäviksi määräaikainen hovioikeudenneuvos, lainsäädäntöneuvos Jukka Ilmari Lindstedt ja määräaikainen hovioikeudenneuvos, oikeussihteeri Tarja Helena Raiskinen Virkaan 7) esitetään nimitettäväksi kihlakunnansyyttäjä Pia Pauliina Porkka
Esitys
Valtioneuvosto päättää esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää Helsingin käräjäoikeuden laamannin virkaan laamanni Erkki Tuomas Nurmen 1.8.2015 lukien, Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ylituomarin virkaan määräaikaisen kansliapäällikön, hallinto-oikeustuomari Ann-Mari Marjukka Pitkärannan 1.6.2015 lukien, Etelä-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan määräaikaisen kansainvälisen rikostuomarin, hovioikeudenneuvos Timo Pekka Vilhelm Vuojolahden 1.7.2015 lukien, Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan hallinto-oikeustuomari Irmeli Tuulia Rautaharkon 1.6.2015 lukien, toiseksi täytettävään virkaan hallinto-oikeustuomari Minna Kristiina Koskisen 1.6.2015 lukien ja kolmanneksi täytettävään virkaan hallinto-oikeustuomari Elina Marjatta Tanskasen 1.6.2015 lukien, Itä-Suomen hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan kihlakunnansyyttäjä Tero Tapio Vauhkosen 1.7.2015 lukien, toiseksi täytettävään virkaan käräjätuomari Tiina Maria Kivirannan 1.8.2015 lukien, kolmanneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, viskaali Janne Markus Arvelan 1.6.2015 lukien ja neljänneksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, viskaali Minna Kristiina Huttusen 1.6.2015 lukien, Helsingin hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, lainsäädäntöneuvos Jukka Ilmari Lindstedtin 1.6.2015 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, oikeussihteeri Tarja Helena Raiskisen 1.6.2015 lukien ja Keski-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan kihlakunnansyyttäjä Pia Pauliina Porkan 1.9.2015 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
 1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 1) *
 2. Ansioyhdistelmät (virka 1) *
 3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 2) *
 4. Ansioyhdistelmä (virka 2) *
 5. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 3) *
 6. Ansioyhdistelmät (virka 3) *
 7. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 4) *
 8. Ansioyhdistelmät (virat 4) *
 9. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 5) *
 10. Ansioyhdistelmät (virat 5) *
 11. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 6) *
 12. Ansioyhdistelmät (virat 6) *
 13. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 7) *
 14. Ansioyhdistelmät (virka 7) *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.