Valtioneuvoston asetus MMM/2015/88

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2015 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetun pöytäkirjan voimaansaattamisesta

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Orian Bondestam, Neuvotteleva virkamies p.029 5162494
Asia
Asetuksella saatetaan voimaan Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen kalastussäännön 16 §:n perusteella tehty pöytäkirja. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 11 päivänä toukokuuta 2015. Pöytäkirja sisältää määräyksiä, jotka poikkeavat kalastussäännöstä. Pöytäkirjassa on määräykset taimenen vapautuspakosta, kiinteiden pyydysten kalapesän päivittäisestä koennasta, siian kulkuverkkokalastusta koskevan kauden myöhentämisestä alkamaan elokuun alusta, siian verkkokalastuksen sallimisesta Könkämäenossa aikavälillä 15.9.−30.9., enintään yhden kulkuverkon käyttöä koskevasta säännöstä, lohen ja siian lippokalastuskaudesta ja siikalipon rakenteesta sekä mateen kalastuksen sallimisesta jokialueella aikavälillä 15.9.−15.12. Pöytäkirjassa todetaan, että sen mukaiset määräykset viedään kansalliseen lainsäädäntöön siten, että niitä voidaan soveltaa 1 päivästä kesäkuuta 2015 alkaen.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetun pöytäkirjan voimaansaattamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen