Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2014/161

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2015 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi laiva-apteekista (HE 325/2014 vp; EV 300/2014 vp)

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Liisa Katajamäki, Hallitusneuvos p.029 5163329
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain laiva-apteekista ja määrää lain tulemaan voimaan 15 päivänä toukokuuta 2015
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen