Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2015/60

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.5.2015 13.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rikosuhrimaksusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 293/2014 vp; EV 347/2014 vp)

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Mervi Sarimo, Neuvotteleva virkamies p.029 5150570
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain rikosuhrimaksusta, lain sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain muuttamisesta, lain sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta ja lain velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen